Машини за картофопроизводство

GH 2 Двуредов пасивен окопен култиватор

Машини за картофопроизводство

GH 4 Четириредов пасивен окопен култиватор

Машини за картофопроизводство

GH 6 Шестредов пасивен окопен култиватор

Машини за картофопроизводство

GH 8 Осемредов пасивен окопен култиватор