Машини за контурна резитба на овошки - VBC

PJ5 – Машина за контурна резидба на овошки